Indikace nemocného k vyšetření v Centrech pro hypertenzi

Indikace nemocného k vyšetření v Centrech pro hypertenzi

Všichni nemocní by měli před odesláním do Centra provedena tato vyšetření:

  • kompletní anamnéza včetně farmakologické;
  • 24hodinové monitorování krevního tlaku (AMTK). S sebou nemocný přinese celý záznam, včetně grafického vyhodnocení). Preferována jsou vyšetření provedená na validovaných přístrojích (https://www.stridebp.org/; www.dableducational.cz; https://medaval.ie). V případě důvodného podezření na sekundární etiologii, např. těžká spontánní hypokalémie atd. není AMTK nezbytné a postačí výsledky klinického či domácího měření TK;
  • základní laboratorní vyšetření (ionty, renální funkce, glykémie, lipidy + vyšetření moči).