Pro pacienty

Co bych měl/a vědět?

Jaký mám krevní tlak?

Měření TK v domácím prostředí – instruktážní video

Každý člověk by měl vědět, jaký má krevní tlak.

Vysoký krevní tlak je totiž onemocnění, které může probíhat zcela bez příznaků, a proto často zůstává dlouho nepoznané. Není neobvyklé, že lidé, kteří měli celý život nízký krevní tlak, jej najednou mají vysoký. Proto je nezbytné si krevní tlak pravidelně měřit nebo si ho nechat měřit. Nejčastěji je vysoký krevní tlak zjištěn náhodně – při běžné kontrole u praktického lékaře.
Váš krevní tlak měřený v ambulanci lékaře by měl být pod 140/90 mm Hg. Krevní tlak měřený doma by měl být pod 135/85 mm Hg.
Pokud máte cukrovku nebo nějaké ledvinné onemocnění, máte vyšší pravděpodobnost, že budete mít vysoký krevní tlak.

Co je krevní tlak?

Vaše srdce je pumpa, která svou činností zabezpečuje krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu. Tato síla je nezbytná k udržení krevního oběhu a tím k zajištění dodávek živin a kyslíku pro Vaše tělo. Nicméně pokud je tato síla příliš vysoká, je škodlivá jak pro cévy, tak pro srdce, mozek, ledviny a oči.

Co znamenají čísla získaná během měření krevního tlaku?

Hodnota krevního tlaku (TK) se udává pomocí dvou čísel (např. 128/84 mm Hg). Mm Hg jsou standardní jednotky pro měření TK.
První vyšší hodnota znamená systolický krevní tlak, který je dán stahem levé komory srdeční, při němž dojde k vypuzení krve do velkého oběhu.
Druhá nižší hodnota označuje diastolický krevní tlak, jenž je je dán odporem cévního řečiště.
Čím vyšší jsou hodnoty systolického nebo diastolického krevního tlaku, a čím déle zůstávají vysoké, tím více škodí Vašim cévám a srdci.

Co je vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)?

Vysoký krevní tlak znamená, že tlak působící na Vaše tepny je příliš vysoký. To vede k poškození tepen a ke zdravotním komplikacím. Každý člověk může mít vysoký krevní tlak a tato pravděpodobnost se zvyšuje se stárnutím.
Vysoký krevní tlak je celoživotním onemocněním. Léčba musí vést ke snížení krevního tlaku na cílové hodnoty, čehož dosáhneme užíváním léků a změnou životního stylu.

Jak si měřit krevní tlak?

Měření krevního tlaku v domácím prostředí:

 • Před měřením tlaku krve alespoň 5 minut vsedě odpočívejte.
 • Nejméně 30 minut před měřením NEKUŘTE a NEPIJTE ALKOHOL.
 • TK si měřte vsedě s opřenými zády, s podepřenou paží, která by měla být na úrovni srdce, obě nohy mějte na zemi (nezkřížené). Během měření nemluvte a nehýbejte se.
 • TK měřte vždy na stejné paži.
 • Vyhrňte si rukáv – nikdy nedávejte manžetu přes oblečení. Na paži si dejte manžetu tonometru, okraj manžety by měl končit zhruba 2 centimetry nad loketní jamkou. Mezi manžetou a paží by měl být prostor maximálně na jeden prst. Předloktí mějte volně opřené o stůl tak, aby manžeta byla v úrovni srdce.
 • Měřte si krevní tlak opakovaně: dvakrát ráno a dvakrát večer v intervalech zhruba 2-3 minuty.
 • Vhodné je měřit si TK zhruba 7 dní před návštěvou lékaře (nebo v případě, že byla měněna léčba).
 • Dlouhodobě si stačí měřit TK 1 – 2 x týdně.

Hodnoty krevního tlaku si zapisujte, včetně zaznamenání každé významné události (např. změna medikace, aktuální zdravotní potíže).
Věnujte pozornost šířce manžety tlakoměru. Pokud máte silnější paži a použijete užší manžetu, než která je pro Vás vhodná, budou hodnoty naměřeného TK vyšší, než doopravdy jsou. Opak platí pro tenkou paži a příliš širokou manžetu. Na každé manžetě tonometru je napsáno, pro jak silnou paži (obvod paže) je určena.

Pravidelné měření krevního tlaku v domácím prostředí se zaznamenáváním si hodnot může být velmi prospěšné. Tyto záznamy pomáhají Vašemu lékaři zjistit, jaké hodnoty krevního tlaku máte v domácím prostředí a tudíž, jak dobře jste léčeni.

NICMÉNĚ, VÝKYVY HODNOT KREVNÍHO TLAKU NEZNAMENAJÍ, ŽE SI MÁTE SAMI MĚNIT LÉČBU. KAŽDOU ZMĚNU LÉČBY BY MĚL SCHVÁLIT VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ!

Krevní tlak kolísá, jeho hodnoty závisí nejen na aktuálním psychickém a fyzickém stavu, ale také na tom, kolik vypijete tekutin a na změnách počasí. Pro domácí měření krevního tlaku jsou proto nejdůležitější jeho průměrné hodnoty!

Deníček na zaznamenávání hodnot TK.

Čím si měřit krevní tlak?

Zásadní je použití validovaného přístroje:

 • V prodeji je přes 3000 tonometrů, ale pouze menšina (≈ 13 %) má platnou validační studii.
 • Každý pacient má používat přístroj, který je vhodný pro něj – správná šířka manžety, specifické onemocnění.
 • Použití nevalidovaného přístroje může znamenat velmi vysokou chybu měření – tedy naměřené údaje neodpovídají zdravotnímu stavu.
 • Přehled o vhodných tonometrech pro domácí měření TK naleznete na následujících webových stránkách:

Nové (bezmanžetové) metody měření TK

V posledních letech začínají být k dispozici bezmanžetové měření TK (aplikace do mobilních telefonů, fitness náramky, hrudní pásy, funkční prádlo, brýle…). Přestože je to velmi zajímavá oblast vývoje, v současné době tyto přístroje a aplikace nemají platné validační studie, údaje pomocí z nich získané mají pouze orientační charakter – tedy nelze je použít k diagnostice hypertenze, ani ke zhodnocení kontroly hypertenze a nemůže být podle nich upravována léčba!


Jaké jsou příčiny vysokého krevního tlaku?

Příčiny, které můžete ovlivnit

 • konzumace nezdravých jídel
 • kouření
 • nadměrný příjem alkoholu
 • sedavý způsob života
 • obezita
 • chronický stres
 • syndrom spánkové apnoe
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • onemocnění ledvin

Příčiny, které ovlivnit nemůžete

 • věk
 • rodinná zátěž

U většiny nemocných s vysokým krevním tlakem (asi 90%) se nepodaří vyvolávající příčinu jasně identifikovat. Na vzniku vysokého krevního tlaku se podílí společně řada faktorů.
Mluvíme o tzv. esenciální hypertenzi.
Vysokým krevní tlak můžete mít i při absenci výše uvedených rizikových faktorů a onemocnění.


Zdravotní rizika spojená s vysokým krevním tlakem

Vysoký krevní tlak vede k závažným zdravotním komplikacím

Vysoký krevní tlak NEBOLÍ, ale ZABÍJÍ.

Pokud Váš krevní tlak nedosahuje cílových hodnot (obecně pod 140/90 mm Hg), hrozí Vám následující onemocnění:

 • Mrtvice (cévní mozková příhoda)
 • Infarkt myokardu
 • Srdeční selhání
 • Demence
 • Poškození funkce ledvin až jejich selhání
 • Zhoršení zraku (retinopatie)
 • Erektilní dysfunkce

Správná léčba vysokého tlaku je velmi důležitá, protože vede k prevenci vzniku závažných onemocnění.
Vysoký krevní tlaku zrychluje proces aterosklerózy. To je onemocnění, při kterém dochází k usazování cholesterolu ve stěnách tepen a ke vzniku sklerotických plátů. Ty pak mohou blokovat až zcela zamezit toku krve, což vede k mrtvici, infarktu myokardu, selhání ledvin, poruše zraku až slepotě a námahovými bolestmi při chůzi při postižení tepen dolních končetin, což může vést až k jejich amputaci.

Vysoký krevní tlak má v ČR zhruba 40% obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (v dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72 % mužů a 65 % žen), přičemž 25 % nemocných o své chorobě vůbec neví!
Proto si měřte krevní tlak nebo si ho nechávejte měřit Vaším lékařem.
Včasné zahájení léčby a dosažení cílových hodnot krevního tlaku vede ke snížení rizika vzniku závažných zdravotních komplikací.


Které léky snižují krevní tlak?

Léky na snížení krevního tlaku se nazývají antihypertenziva. K dispozici máme několik skupin těchto léků:

 • ACE inhibitory (inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu)
 • Sartany (blokátory receptoru pro angiotensin II)
 • Blokátory kalciových kanálů
 • Diuretika
 • Beta-blokátory
 • Centrálně působící látky
 • Blokátory mineralokortikoidních receptorů
 • Přímé vasodilatační látky

Každá skupina léků má své specifické vlastnosti, a proto může být i v určitých situacích vhodnější nebo naopak méně vhodná. Rozhodnutí, který lék bude pro Vás nejvhodnější, záleží na Vašem celkovém zdravotním stavu. Výběr léčby je v rukou Vašeho ošetřujícího lékaře.
Většina nemocných potřebuje kombinaci léků k dosažení kontroly hypertenze. Je možno využít fixních kombinací (tedy léků, které obsahují více účinných látek v jediné tabletce), tak aby se počet Vámi užívaných tablet snížil.

Po zahájení medikamentózní léčby krevního tlaku může někdy trvat až několik týdnů než se dosáhne plného účinku. Jakákoli změna léčby patří pouze do rukou lékaře!


Jak předcházet vysokému krevnímu tlaku

 • Buďte fyzicky aktivní minimálně 30 – 60 minut denně (mírná fyzická aktivita znamená, že se lehce zapotíte a zadýcháte).
 • Jezte zdravě! Váš jídelníček by měl obsahovat hlavně zeleninu a ovoce, ryby, luštěniny a ořechy
 • Nepřisolujte jídlo!
 • Omezte konzumaci jídla připraveného z polotovarů, omezte konzumaci jídel z restaurací a fast-foodů. Tato jídla obvykle obsahují velké množství soli a tuku.
 • Pokud máte nadváhu, snažte se zhubnout. Váš BMI (body mass index, BMI = hmotnost v kg/(výška v m)2 by se měl pohybovat mezi 20 a 25.
 • Snažte se omezit vliv stresu, který na Vás působí (pomáhá pravidelný pohyb, jóga, meditace, čas strávený s Vaší rodinou a přáteli). Mluvte o svých problémech!
 • Omezte příjem alkoholu (u muže 1 pivo denně, u ženy malé pivo denně).
 • Nekuřte a vyhýbejte se místům, kde kouří ostatní.

Právě mi byl diagnostikován vysoký krevní tlak. Co teď?

Pokud Vám byl diagnostikován vysoký krevní tlak měli byste:

 • Mluvit s Vaším lékařem. Zjistěte si, jakých hodnot krevního tlaku byste měli dosáhnout a jak jste na tom teď.
 • Naučte se měřit krevní tlak doma.
 • Veďte si záznamy o Vašem krevním tlaku a ukažte je svému lékaři při každé prohlídce.
 • Užívejte léky na snížení krevního tlaku (pokud Vám byli předepsány), tak jak Vám bylo doporučeno Vaším lékařem. Noste s sebou seznam léků, které užíváte (včetně názvu léku, jeho síly (udáváno v mg) a jak často je berete. Pokud zaznamenáte nějaký nežádoucí účinek, řekněte to svému lékaři.

Deníček na zaznamenávání hodnot TK.


Co pro sebe mohu udělat?

odborné stanovisko pro dietu na snížení kardiovaskulární rizika 2022

Omezte příjem soli

Sledujte údaje o množství soli v potravinách. Dávejte přednost těm s jejím nízkým obsahem. Zcela nevhodné jsou bramborové lupínky, solené ořechy, pokrmy z řetězců rychlého občerstvení.
Dávejte přednost doma připraveným jídlům, než pokrmům připravených z polotovarů. Ty obsahují vysoké množství soli přidávaných jako konzervant.
Nepřisolujte si jídlo!

Jezte zdravě

Cílem není dieta, ale lepší a zdravější způsob stravování. Pro správné fungování organismu jsou zapotřebí sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny a minerální prvky. Důležité je, ale vybírat si ze sacharidů a tuků ty zdravější. Toho lze dosáhnout jen rozmanitou (racionální) stravou. Žádné extrémní diety vhodné nejsou.

Zdravé jídlo pro zdravé cévy a srdce:

 • Každý den jezte potraviny s obsahem nerafinované vlákniny a celozrnné potraviny (celozrnné pečivo, tmavá mouka a rýže, luštěniny, zelenina a ovoce).
 • Když kupujete chléb, pečivo, cereálie, dávejte přednost potravinám s vysokým obsahem vlákniny, nízkým obsahem tuku a soli.
 • Volte raději netučné a polotučné potraviny (mléko, jogurt, sýry).
 • Pokud máte rádi maso, zvyšte podíl drůbežího masa a libového masa.
 • Ryby jsou velmi vhodné, nicméně jejich úprava smažením již ne. Volte raději grilování nebo přípravu bez tuku nebo s použitím malého množství tuku.
 • Ořechy obsahují řadu potřebných a prospěšných látek, proto je zařaďte do svého jídelníčku. Nicméně solené ořechy již vhodné nejsou.
 • Kupujte raději čerstvou nebo mraženou zeleninu místo konzervované, do které bývají přidané různé omáčky a šťávy.
 • Raději než džusy (obsahují hodně cukru a často jsou v nich různé stabilizační příměsi) jezte čerstvé ovoce.
 • Vždy zvažte, zda porce, kterou máte před sebou, není příliš velká. Množství tuku, které sníte, záleží nejen na jeho obsahu v potravinách, ale také na množství požité potraviny.
 • Omezte spotřebu cukrů – dorty, cukrovinky, zmrzliny, ale také slazené nápoje. Ty jsou zodpovědné za velký nárůst obezity.
 • Vyvarujte se pokrmů z fastfoodů. Stejně tak se vyvarujte smaženému a fritovanému jídlu, preferujte vařené, grilované, pečené a rožněné pokrmy.
  Buďte příkladem pro Vaše děti.
 • Jezte zdravě – pomůžete svému srdci, cévám a budete se cítit lépe.

Buďte fyzicky aktivní

Velmi vhodné je pravidelně se hýbat. Fyzickou aktivitu byste měli provozovat alespoň 5x týdně (svižná chůze, plavání, jízda na kole, běh). A stačí jen 30 minut denně!
Pravidelná fyzická aktivita posiluje Vaše srdce, které je poté schopné pracovat s mnohem menším úsilím. Důležité je začít a vytrvat!

Tipy jak být aktivní:

 • Připravte si dlouhodobý plán. Zadejte si několik krátkodobých cílů, jejichž dosažení pro Vás bude reálné. Nepřepalte začátek. Sportujte vždy v určitou dobu – sport se tak stane pravidelnou součástí Vašich každodenních aktivit.
 • Čas strávený fyzickou aktivitou může být zábava! Navštěvujte skupinové sportovní ve Vašem okolí. Vyzvěte Vaši rodinu nebo přátele, aby sportovali s Vámi – bude Vás to více bavit a budete se vzájemně motivovat.
 • Najděte si takovou fyzickou aktivitu, která Vám bude vyhovovat. Někdo má rád individuální sporty (plavání, běh, cyklista), někdo kolektivní (míčové hry). Někdo má rád rychlé cvičení (zumba, aerobik), jinému vyhovuje jóga nebo pilátes. Střídejte své sportovní aktivity, aby Vás stále bavily.
 • Anaerobní aktivity a silové sporty vždy doplňte aerobním cvičením.
 • Každá minuta se počítá, proto zvyšujte a prodlužujte svoji fyzickou zátěž postupně.
 • Pokud můžete, jděte. (Vystupte z tramvaje o zastávku dřív, na krátké vzdálenosti nejezděte autem, nepoužívejte výtah).
 • Jeďte do práce na kole.
 • Úklid domu a práce na zahradě jsou také dobrým „sportem“.
 • Choďte na procházky se psem.
 • Hrajte si s dětmi: dělejte s nimi kotrmelce, zahrajte si s nimi fotbal nebo na honěnou.
 • Sportováním získáte životní energii a zmenšíte dopad věku na Vaše zdraví.

Udržujte si správnou hmotnost

Pokud máte nadváhu nebo jste obézní, zkuste zhubnout alespoň o 5 kg. Redukce hmotnosti by měla být vždy provázená fyzickou aktivitou (tedy ne pouze dieta bez pohybu).

 • Příjem energie (kalorie přijímané stravou) by měl být lehce nižší než její výdej. Toho dosáhnete změnou jídelníčku a zvýšením fyzické aktivity. Někdy stačí pouze přestat pít slazené nápoje (minerálky, kola, průmyslově vyráběné ledové čaje…) nebo alkohol, jindy stačí místo výtahu použít schody, z tramvaje vystoupit o zastávku dřív, do práce jezdit na kole a ne autem.
 • Snížení hmotnosti je provázeno zlepšením Vaší kondice.
 • Kontaktujte obezitologa, dietní poradkyni, pomoci může aktivita STOB.

Nekuřte

Zanechání kouření má velký blahodárný vliv na Vaše zdraví. S kouřením je spojen nejen vyšší výskyt rakoviny plic a chronické obstrukční choroby plicní, ale také vyšší výskyt infarktu myokardu, CMP a postižení periferních tepen.

 • Zanechání kouření má okamžitý efekt: lépe se dýchá, člověka neprovází pach cigaretového kouře, kterým je nasáklé oblečení, žluté zabarvení prstů a nehtů rychle mizí.
 • Někdy je potřeba několik pokusů, než se to podaří, proto se nenechte odradit nezdarem.
 • S odvykáním na kouření Vám může pomoci Váš lékař nebo specializované poradny na odvykání kouření. Více informací můžete například nalézt na webových stránkách www.kurakovaplice.cz.

Nikdy není pozdě!

Zanechání kouření je začátkem nového života. Je to správná volba!

Pokuste se omezit stres

Je zjištěno, že za většinu stresu si můžeme sami, tím že negativně pohlížíme na svět. Je třeba se naučit se zátěží každodenního života pracovat, tak aby nás dlouhodobě negativně neovlivňovala.

Tipy, jak toho dosáhnout:

 • Naučte se a používejte relaxační techniky, jakými jsou meditace a dechová cvičení. Pomohou Vám zmírnit stres a pozitivně změnit náhled na Vaši životní situaci.
 • Nastavte si reálné cíle.
 • Naučte se říkat NE. Udělejte si časový plán a identifikujte úkoly nebo aktivity, které můžete nebo byste měli vypustit.
 • Pravidelně se hýbejte. Pravidelné cvičení pomáhá mírnit napětí, zlepšuje spánek a zlepšuje Vaši celkovou kondici.
 • Bavte se. Věnujte se svým koníčkům.
 • Vizualizace. Atleti si představují, jak jako první dosáhují cílové pásky. Použijte stejnou techniku, tak abyste „viděli“ sami sebe dosáhnout úspěchu nebo Vašeho cíle. Ať už je to cokoli.
 • Žijte zdravě. Zdravé a dobré jídlo je obvykle to první, čeho se vzdáváme, když se cítíme pod tlakem (nájezdy do ledničky, čokoláda, sladkosti, fast food). Pokuste se raději si jídlo uvařit, než se zastavit v nejbližším fast-foodu nebo stánku na ulici. Je zjištěno, že konzumace jednoho nezdravého jídla vede k touze po dalším. Například poté, co sníte hromadu brambůrků, je budete chtít zapít buď alkoholem nebo slazeným nápojem, nebo dostanete chuť na zákusek.
 • Mluvte o svých problémech. Sdílení Vaší situace s přítelem Vám pomůže se podívat na Váš problém ve skutečných souvislostech a navíc se nebudete cítit sami na její zvládnutí.

Omezte pití alkoholu

Muži by týdně neměli vypít více než 14 standardních nápojů, ženy 9 standardních nápojů týdně.
Konzumace většího množství alkoholu zvyšuje krevní tlak a snižuje účinnost Vaší medikace.
1 standardní drink odpovídá:

 • Malé pivu (10°, 330 ml)
 • sklenička vína (1,5dc)
 • velký panák 40% alkoholu (rum, gin, vodka).

Užívejte Vaše léky, tak jak to doporučil Váš lékař.

Nepřestávejte užívat léky bez předchozí konzultace s Vaším lékařem.
Zeptejte se Vašeho lékaře, zda by Vaše léčba nešla zjednodušit (užívání léků 1x denně, použití fixních kombinací).
Hypertenzi nelze vyléčit, ale lze ji úspěšně léčit (dosáhnout její kontroly)!

Tipy, jak nezapomínat pravidelně užívat léky:

 • Umístěte si léky blízko věcí, které pravidelně používáte (zubní kartáček, Váš ranní hrnek apod.)
 • Používejte organizér na léky (možno zakoupit v lékárně).
 • Užívejte léky ve stejnou dobu každý den (poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, zda pro Vaše léky platí nějaké pravidlo ohledně jídla (zda se mají užívat nalačno, nebo s jídlem atd.).
 • Využijte svůj mobil nebo počítač, zadejte pravidelné připomínky, využijte aplikace, určené pro pomoc pacientům.

Léky, které neužíváte, nemohou pomáhat!


Tipy pro návštěvu Vašeho lékaře

Na návštěvu Vašeho lékaře se připravte:

 • Jaké máte příznaky, kdy začaly a jak často se objevují?
 • Jaké léky užíváte?
 • Máte alergii na léky?
 • Vyskytují se ve Vaší rodině nějaká závažná onemocnění?
 • Měli jste v poslední době nějaké zdravotní komplikace?
 • Museli jste být hospitalizováni?
 • Sdělte svému lékaři důvod své návštěvy.

Pokud máte nějaké obavy, řekněte o nich svému lékaři.

Pokud Vás něco zajímá, nebo je Vám nejasné, zeptejte se.

 


Stanovisko ČSH k infekci COVID-19 a krevnímu tlaku