Výbor

Předseda / President

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel.:+420 224 962 845, 224 962 910
Fax: +420 224 919 780
E-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

Místopředseda / Vice Vice President

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 591
Fax: +420 377 402 374
E-mail: filipovsky@fnplzen.cz

Vědecká sekretářka / Secretary

Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

II. interní klinika LF v Plzni a FN Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 250
Fax.: +420 377 402 374
E-mailseidlerovaji@fnplzen.cz

Pokladník / Treasurer

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Centrum kardiovaskulární prevence
1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
Tel: +420 261 083 694
Fax.: +420 261 083 821
E-mailrenata.cifkova@ftn.cz

Členové výboru / Members

Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.

Oddělení preventivní kardiologie
I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové
Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
Tel: +420 495 83 2652
Fax: +420 495 832 006
E-mail: jiri.ceral@fnhk.cz

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel: +420 224 962 605
Fax: +420 224 912 154
E-mailales.linhart@vfn.cz

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u Sv. Anny
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Tel: +420 543 182 253
Fax.: +420 543 182 307
E-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny Brno
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel: +420 543 182 199
Fax: +420 543 182 205
E-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz

Prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze
III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel: +420 224 962 121, +420 224 962 932
Fax: +420 224 963 245
E-mail: tzeli@lf1.cuni.cz

Revizní komise

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 384
Fax: +420 377 402 650
E-mail: rosolova@fnplzen.cz

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel: +420 224 963 073, +420 224 962 945
Fax: +420 224 963 245
E-mail: ondrej.petrak@vfn.cz

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika FN USA a LF MU
Pekařská 53, 65691 Brno
Tel: +420 543 192 224 
E-mail: jindrich.spinar@gmail.com

Sekretariát

Sekretariát / Administrative Office

Ing. Marie Mentlíková

III. Interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
Praha 2
Tel: 224 96 2921/2922
Fax: 2 2491 9780
E-mail: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz

Zápisy ze schůzí výboru


Zápisy ze schůzí naleznete zde