Výbor

Předsedkyně / President

Prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

II. interní klinika LF v Plzni a FN Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 250
Fax.: +420 377 402 374
E-mailseidlerovaji@fnplzen.cz

Místopředseda / Vice Vice President

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel.:+420 224 962 845, 224 962 910
Fax: +420 224 919 780
E-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář / Secretary

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

II. interní klinika LF v Plzni a FN Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 250
Fax.: +420 377 402 374
E-mailfilipovsky@fnplzen.cz

Pokladník / Treasurer

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Centrum kardiovaskulární prevence
1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč
Tel: +420 261 083 694
Fax.: +420 261 083 821
E-mailrenata.cifkova@ftn.cz

Členové výboru / Members

Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.

Oddělení preventivní kardiologie
I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové
Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
Tel: +420 495 83 2652
Fax: +420 495 832 006
E-mail: jiri.ceral@fnhk.cz

MUDr. Petra Vysočanová

Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel: +420 532 232 601

E-mailvysocanova.petra@fnbrno.cz

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u Sv. Anny
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Tel: +420 543 182 253
Fax.: +420 543 182 307
E-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny Brno
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel: +420 543 182 199
Fax: +420 543 182 205
E-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz

Prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1.LF UK 
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel: +420 224 962 121
Fax: +420 224 963 245
E-mailtzeli@lf1.cuni.cz

Revizní komise

Prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel: +420 532 232 651

E-mailparenica.jiri@fnbrno.cz

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1.LF UK 
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel: +420 224 963 073
Fax: +420 224 963 245
E-mailondrej.petrak@vfn.cz

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM

Interní a kardiologická  klinika FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
Tř. 17.listopadu  1790, 708 52 Ostrava
Tel: +420 597 375 202


E-mail: jan.vaclavik@fno.cz

Sekretariát

Sekretariát / Administrative Office

Ing. Jitka Průšová

II. interní klinika LF v Plzni a FN Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
Tel: +420 377 402 416
Fax.: +420 377 402 374
E-mail: prusovaji@fnplzen.cz

Zápisy ze schůzí výboru


Zápisy ze schůzí naleznete zde