Odborné akce

Doporučené postupy ČSH 2022

Česká společnost pro hypertenzi ve společnosti s firmou Servier pro vás připravila odborná sympozia, ve kterých bude představovat nová doporučení

Odborný program:

Aktuality v měření TK a praktické aspekty vyhodnocování EKG – prof. Filipovský/prof. Mlíková Seidlerová

Jaké změny v léčbě hypertenze přinášejí nová doporučení? – prof. Widimský

Časné dosahování kontroly TK – doporučení či nezbytnost? – prof. Linhart/ doc. Petrák / prof. Souček

Proč jsme se zaměřili také na obezitu/diabetes mellitus – prof. Zelinka / prof. Rosolová

Cesta hypertonika k CMP a demenci začíná již ve středním věku – prof. Cífková / prof. Souček

Termíny a místa konání:
8. 2. 2023  České Budějovice
20. 2. 2023  Olomouc
22. 2. 2023  Plzeň
8. 3. 2023 Brno
20. 3. 2023 Ostrava
22. 3. 2023 Praha

V případě zájmu se registrujte na www.servier.cz (v sekci registrace na semináře)

XXI. SYMPOSIUM ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE: současné klinické trendy

termín: 12. dubna 2023
místo konání: Novoměstská radnice Praha
finální program

odkaz na webové stránky konference

Výroční konference ČSH

termín: 5. -7. října 2023
místo konání: hotel Diplomat Praha

webové stránky konference