Výroční konference ČSH

termín: 5. -7. října 2023
místo konání: hotel Diplomat Praha

webové stránky konference

program konference

 

Central European Congress on Obesity

termín: 13. – 14. října 2023

místo konání: Praha

více informací

 

Společné setkání 3. interní kliniky

termín: 18. října 2023
místo konání: posluchárna III. interní kliniky VFN Praha

program