Cena ČSH za nejlepší originální práci v oboru (bez ohledu na věk)

Výbor ČSH na své říjnové schůzi 2022 odsouhlasil udělování ceny za nejlepší originální práci v oblasti arteriální hypertenze publikovanou v daném kalendářním roce bez ohledu na věk 1. autora.

Do soutěže se může přihlásit každý člen ČSH, kdo publikuje v oblasti hypertenze.

Nyní lze přihlásit práce publikované v kalendářním roce 2022 (1. 1. 2023 – 31. 12. 2023).

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu prezidenta ČSH do 31. 3. 2024. Vítěz bude vyhlášen na podzimní výroční konferenci.

Vítěz za rok 2022

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.