Archiv časopisu


Tiráž

Redakce:


Šéfredaktoři:
prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora:
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Redakční rada:
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Poradní sbor redakční rady:
doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, CSc.
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Jiří Widimský sr., CSc.
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.