Členství

Výhody členství

Konference pořádané ČSH

Každý člen má nárok na zlevněné registrační poplatky na konferencích pořádaných ČSH.

Možnost prezentovat svoje výsledky.

Udělování ceny ČSH

Každý člen mladší 40 let se může ucházet o udělení ceny za výjimečnou publikovanou práci v oblasti arteriální hypertenze.

Výukové aktivity

Každý člen může zažádat o účast na jedné z výukových aktivit pořádané Evropskou hypertenzní společností (ESH).

  • Summer school Evropské společnosti pro hypertenzi. Každý rok může výbor ČSH nominovat 1-2 účastníky. Žádosti o účast je nutné zaslat na adresu přesedy společnosti nebo prof. Cífkové do konce každého roku. Žádost bude projednána na schůzi společnosti konané v lednu. ČSH hradí účastníkům náklady na cestu. ESH hradí náklady za ubytování a stravu.
    Podrobnější informace o této akci naleznete na stránkách ESH. Příští letní škola hypertenze se koná na podzim 2023 v Itálii. Každý účastník musí prezentovat výsledky své práce na výroční konferenci.
  • Advanced Course on Hypertension – každý rok je možno nominovat 1- 2 účastníky. Žádosti o účast je nutné zaslat na adresu předsedy ČSH nebo prof. Cífkové do konce září. Žádost bude projednána na schůzi společnosti konané v říjnu. ČSH hradí účastníkům náklady na cestu a ubytování.
    Podrobnější informace naleznete na stránkách ESH.
    Každý účastník musí prezentovat výsledky své práce na výroční konferenci.

Přihláška za člena České společnosti pro hypertenzi   Členské příspěvky