Přihláška za člena České společnosti pro hypertenzi

 

Aktualizace kontaktních údajů

Změnu kontaktních údajů, prosím, zasílejte emailem nebo poštou na adresu sekretaritátu ČSH.