Cena ČSH o nejlepší publikace pro autory do 40 let věku

Cena je určena pro mladé výzkumníky v oboru hypertenze (do 40 let). Do soutěže je možné přihlásit originální práce publikované do 30. března daného roku. Nyní je tedy možné přihlašovat práce publikované od 1. dubna 2022 do 31. března 2023. Přihlášky zasílejte e-mailem prezidentovi společnosti. O výsledcích soutěže hlasuje výbor na své červnové schůzi. Vítězové soutěže jsou vyhlašováni na podzim na výroční konferenci společnosti.

Výbor schválil pravidlo, podle kterého se vítězové (1.  místo) této soutěže nebudou moci v následujícím roce znovu ucházet o cenu ČSH (analogie s ČKS).

Vítězové za rok 2021


1. místo

MUDr. MUDr. Zuzana Honetschlägerová
IKEM, Praha

2 a 3. místo

MUDr. MUDr. Petr Kala
IKEM, FN Motol

2. a 3. místo

MUDr. Jan Kvasnička
VFN Praha

Vítězové za rok 2020


1. místo

MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D.
Centrum Kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha

2. místo

MUDr. Julius Gelžinský
II. interní klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň

3. místo

MUDr. Petr Kala
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
a Kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol, Praha

Vítězové za rok 2018


1. místo

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence FTN Praha

2. místo

MUDr. Monika Kamasová
I. interní – kardiologická klinika FN Olomouc

3. místo

Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

Vítězové za rok 2017


1. místo

MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
IKEM, Praha

2. a 3. místo nebylo tento rok uděleno, ostatní přihlášení nesplnili pravidla soutěže.

Vítězové za rok 2016


1. místo

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha

společné 2. a 3. místo

Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Alena Krajčoviechová
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha