European Hypertension Specialist

Evropská společnost pro hypertenzi přišla s potřebou identifikovat a certifikovat lékaře pracující v Evropě, kteří mají velkou zkušenost s diagnostikou a léčbou hypertenze a mohou tedy být nápomocni praktickým lékařům v léčbě těžších hypertoniků. Certifikát je udělován na základě vyplněné a doporučené přihlášky, každé tři roky je nutná reakreditace. Za vydání certifikátu se platí poplatek 50 euro.

O titul European Hypertension Specialist se mohou ucházet lékaři pracující v nemocnicích i v ambulantní složce. Základním kritériem by měla být velká klinická zkušenost a dobré renomé v oblasti hypertenze. Vědecká aktivita ani členství v naší společnosti není podmínkou. Kandidát by měl být schopen orientovat se v anglicky psané literatuře. Nezbytnou podmínkou je členství v Evropské hypertenzní společnosti.

Požadavky pro udělení titulu EHS

 1. Členství v Evropské společnosti pro hypertenzi.
 2. Klinická praxe v oblasti arteriální hypertenze (min. 10 let) se zaměřením na nemocné s těžkými formami onemocnění
 3. Specializace v oboru vztahující se k arteriální hypertenzi (vnitřní lékařství, nefrologie, kardiologie, endokrinologie, praktické lékařství,..)
 4. Určitý stupeň vědecké aktivity (např. publikace věnující se klinické hypertenzi, účast v klinických studiích,..)
 5. Soustavný zájem a vzdělávání v oboru (účast na vědeckých konferencích a členství v odborných společnostech věnujících se arteriální hypertenzi)
 6. Uznání pověřenou komisí na národní úrovni.

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr. byl jmenován delegátem České společnosti pro hypertenzi v poradním sboru pro udělování certifikátu European Hypertension Specialist.

Přihlášky zasílejte na adresu sekretariátu naší společnosti. Žádosti budou posuzovány Národním akreditačním výborem a postoupeny Řídícímu výboru Evropské společnosti pro hypertenzi, který bude rozhodovat o udělení certifikátu.

 

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 • Česká společnost pro hypertenzi
  ing. Marie Mentlíková
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2

Získání ocenění

 1. Každý žadatel musí získat písemný souhlas od České hypertenzní společnosti. Tento souhlas musí být nahrán v pdf formátu k elektronické žádosti na webových stránkách ESH.
 2. Žádost se vyplňuje online a poté se odesílá k posouzení na Steering Committee for European Hypertension Specialist of the ESH. Tato komise vydává konečné rozhodnutí.
 3. Žadatelé jsou povinni uhradit poplatek 50€ na adresu pokladníka ESH.
 4. Instrukce pro platbu naleznete na stránkách ESH.

Po pěti letech od udělení ocenění a poté každé tři roky musí oceněný požádat o reakreditaci (opět online formulář)
V únoru 2013 bylo registrováno celkem 990 European Hypertension Specialists.
Seznam oceněných (podle zemí) můžete nalézt zde.

Další informace

Více informací můžete získat na stránkách ESH