European Hypertension Specialist

Evropská společnost pro hypertenzi přišla s potřebou identifikovat a certifikovat lékaře pracující v Evropě, kteří mají velkou zkušenost s diagnostikou a léčbou hypertenze a mohou tedy být nápomocni praktickým lékařům v léčbě těžších hypertoniků. Certifikát je udělován na základě vyplněné a doporučené přihlášky, každé tři roky je nutná reakreditace. Za vydání certifikátu se platí poplatek 50 euro.

O titul European Hypertension Specialist se mohou ucházet lékaři pracující v nemocnicích i v ambulantní složce. Základním kritériem by měla být velká klinická zkušenost a dobré renomé v oblasti hypertenze. Vědecká aktivita ani členství v naší společnosti není podmínkou. Kandidát by měl být schopen orientovat se v anglicky psané literatuře. Nezbytnou podmínkou je členství v Evropské hypertenzní společnosti.

Požadavky pro udělení titulu EHS

 1. Členství v Evropské společnosti pro hypertenzi.
 2. Klinická praxe v oblasti arteriální hypertenze (min. 10 let) se zaměřením na nemocné s těžkými formami onemocnění
 3. Specializace v oboru vztahující se k arteriální hypertenzi (vnitřní lékařství, nefrologie, kardiologie, endokrinologie, praktické lékařství,..)
 4. Určitý stupeň vědecké aktivity (např. publikace věnující se klinické hypertenzi, účast v klinických studiích,..)
 5. Soustavný zájem a vzdělávání v oboru (účast na vědeckých konferencích a členství v odborných společnostech věnujících se arteriální hypertenzi)
 6. Uznání pověřenou komisí na národní úrovni.

Přihlášky v České republice posuzuje pěti-členný Národní akreditační výbor ve složení:
prof. Jiří Widimský sr,
prof. Karel Horký,
prof. Renata Cífková,
a prof. Jiří Widimský jr.
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr. byl jmenován delegátem České společnosti pro hypertenzi v poradním sboru pro udělování certifikátu European Hypertension Specialist.

 

Přihlášky zasílejte na adresu sekretariátu naší společnosti. Žádosti budou posuzovány Národním akreditačním výborem a postoupeny Řídícímu výboru Evropské společnosti pro hypertenzi, který bude rozhodovat o udělení certifikátu.

Detail information (english)
Přihláška (informace)

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 • Česká společnost pro hypertenzi
  Jana Husárková
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2

Získání ocenění

 1. Každý žadatel musí získat písemný souhlas od České hypertenzní společnosti. Tento souhlas musí být nahrán v pdf formátu k elektronické žádosti na webových stránkách ESH.
 2. Žádost se vyplňuje online a poté se odesílá k posouzení na Steering Committee for European Hypertension Specialist of the ESH (Prof. Giuseppe Mancia, Prof. Serap Erdine). Tato komise vydává konečné rozhodnutí.
 3. Žadatelé jsou povinni uhradit poplatek 50€ na adresu pokladníka ESH.
 4. Instrukce pro platbu naleznete na stránkách ESH.

Po pěti letech od udělení ocenění a poté každé tři roky musí oceněný požádat o reakreditaci (opět online formulář)
V únoru 2013 bylo registrováno celkem 990 European Hypertension Specialists.
Seznam oceněných (podle zemí) můžete nalézt zde.

Další informace

Více informací můžete získat na stránkách ESH nebo můžete kontaktovat přímo členy Steering Comittee:

 • Prof. Giuseppe Mancia
  Chairman, Steering Committee for European Hypertension Specialist of ESH
  Clinica Medica, Universita degli Studi di Milano-Bicocca
  Ospedale S. Gerardo di Monza
  Via Donizetti, 106, I-20052 Monza (MI) Italia
  Tel. : +39 039 233 3357
  Fax. : +39 039 32 22 74
  E-mail: giuseppe.mancia@unimib.it
 • Prof. Serap Erdine,
  Secretary, Steering Committee for European Hypertension Specialist of ESH
  Istanbul University, Cardiology Institute
  Adnan Saygun Caddesi Dostlar sitesi No. 5, Daire 5 Ulus
  Istanbul, Turkey
  Tel. : +90 212 265 2564
  Fax.: +90 212 265 2568
  E-mail: eserdine@superonline.com