Členské příspěvky

  • Výše ročního členského příspěvku činí 300 Kč. Platbu prosím proveďte nejlépe do konce května příslušného roku.
  • Úhradu proveďte bankovním převodem na níže uvedené konto. Můžete také využít platbu v hotovosti u stánku naší společnosti na sympoziu Arteriální hypertenze, Novoměstská radnice, Praha nebo každoroční podzimní konferenci naší společnosti.
  • Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo, které vám sdělíme na požádání po telefonu (+420 224 96 2921/2922) či e-mailu.
    Pozor: pokud zvolíte platbu složenkou na poště, nezapomeňte, prosím, vždy uvést Vaše členské číslo. V případě, že tak neučiníte, není možno Vaši platbu identifikovat.

Bankovní spojení
Majitel účtu: Česká společnosti pro hypertenzi, Vídeňská 800, 140 21 Praha 4
Číslo účtu: 136 081 276
Banka: 0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: členské číslo

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ17 0300 0000 0001 3608 1276
BIC: CEKOCZPP
Adresa: československá obchodní banka a.s., pobočka Jeruzalémská 3/962, 114 03 Praha