Volby do výboru ČSH 2023

Volby do výboru ČSH 2023

Volby do výboru ČSH 2023

Na podzim roku 2023 proběhnou volby do výboru ČSH. Volby budou probíhat elektronickou formou.

Každý člen ČSH, který má v našem systému platnou e-mailovou adresu, bude moci volit.
Aktualizaci e-mailové adresy je možné provést do 10. října 2023.
Kontaktní osoba je sekretářka společnosti Ing. Marie Mentlíková (tel.: 224 96 2921/2922, e-mail: marie.mentlikova@lf1.cuni.cz)