Výbor ČSH pro období 2024-2027

Výbor ČSH pro období 2024-2027

Nový výbor České společnosti pro hypertenzi pro období 2024 – 2027

 

Předsedkyně:  Prof. MUDr. Mlíková Seidlerová Jitka, Ph.D.

Místopředseda: Prof. MUDr. Widimský Jiří, jr., CSc.

Vědecký sekretář: Prof. MUDr. Filipovský Jan, CSc.

Pokladnice: Prof. MUDr. Cífková Renata, CSc.

 

Členové  výboru

Doc. MUDr. Ceral Jiří, Ph.D.

Prof. MUDr. Souček Miroslav, CSc. 

Prof. MUDr. Vítovec Jiří, CSc.

MUDr. Vysočanová Petra

Prof. MUDr. Zelinka Tomáš, CSc.

Členové revizní komise

Prof. MUDr. Mgr. Pařenica Jiří, Ph.D.

Doc. MUDr. Petrák Ondřej

Prof. MUDr. Václavík Jan, Ph.D., FESC