Cena ČSH

Výbor schválil pravidlo, podle kterého se vítězové (1. – 3. místo) této soutěže nebudou moci v následujícím roce znovu ucházet o cenu ČSH (analogie s ČKS).

Vítězové za rok 2020


1. místo

MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D.
Centrum Kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha

2. místo

MUDr. Julius Gelžinský
II. interní klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň

3. místo

MUDr. Petr Kala
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
a Kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol, Praha

Vítězové za rok 2018


1. místo

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence FTN Praha

2. místo

MUDr. Monika Kamasová
I. interní – kardiologická klinika FN Olomouc

3. místo

Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

Vítězové za rok 2017


1. místo

MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
IKEM, Praha

2. a 3. místo nebylo tento rok uděleno, ostatní přihlášení nesplnili pravidla soutěže.

Vítězové za rok 2016


1. místo

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha

společné 2. a 3. místo

Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Alena Krajčoviechová
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha