Blok ČSH na konferenci ČIS

Výroční konference ČSH se bude konat v Praze ve dnech 5.-7. 10. 2023. Těšit se můžete na bohatý program: multidisciplinární blok věnovaný cévním mozkovým příhodám, erektilní dysfunkci, fibrilaci síní, očním komplikacím hypertenze a bloky vytvořené ve spolupráci s Asociacemi preventivní kardiologie a srdečního selhání.