Přednášky

Přednášky z XXXVII. Konference České společnosti pro hypertenzi a XXIX. Konferenci České asociace Preventivní Kardiologie ČKS v říjnu 2020
 

 

    

Hypertenze a COVID-19

prof. Jiří Widimský
ze dne 23.4.2020