Odborné akce

 

  XXVIII. kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně
Blok ČSH
(blok B5)

termín 21.10.2021 ve 14,00 hodin
Předsedající: M. Souček, J. Widimský 
H. Rosolová : Srdeční frekvence – důležitý marker sympatické nervové aktivity a kardiometabolického rizika
J. Widimský : Hypertenze a srdeční selhání se zachovalou EF (HFpEF)
R. Cífková : Léčba hypertenze v porodním období


 

XXX. Symposium arteriální hypertenze

termín: 6. dubna 2022
místo konání: Novoměstská radnice Praha

 

 

 

 

XXXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a
Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS

termín: 31. března - 2. dubna 2022
místo konání: Bratislava, Slovensko

 

 

 

XXXIX. konference České společnosti pro hypertenzi
XXXI. konference České asociace preventiní kardiologie ČKS

termín: 6. - 8. říjen 2022
místo konání: Mikulov