Výsledky voleb do výboru společnosti 2019

Vážení členové České společnosti pro hypertenzi,
děkujeme všem členům, kteří se zúčastnili voleb do výboru ČSH.
Nový výbor má volební období 1/2020 - 12/2024.

Výsledky voleb 2019 (dle počtu obdržených hlasů):

Výbor ČSH:
prof. MUDr. Jiří Widimský jr. CSc.
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Prof. MUDr.  Miroslav Souček, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Revizní komise ČSH
Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Další novinky

strana:   1