Hypertenze a COVID-19

Přednáška Hypertenze a COVID-19

prof. Jiří Widimský, jr., ze dne 23.4.2020               

 

Stanovisko České společnosti pro hypertenzi pro laickou veřejnostArteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním se zvyšující se prevalencí (výskytem) v závislosti na věku. V současnosti je odhadováno, že jen v České republice máme kolem 2 milionu osob trpících tímto onemocněním.
V souvislosti se současnou pandemií způsobenou koronavirovou infekcí (COVID-19) se v mediích objevují nejrůznější spekulace a dohady o zvýšeném riziku osob s hypertenzí a dokonce i o zvýšeném riziku některých typů antihypertenzní léčby ve vztahu ke koronavirové infekci.
Na základě dostupné současné literatury včetně odborných stanovisek Evropské společnosti pro hypertenzi (European Society of Hypertension, www.eshonline.org ) a Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology,www.escardio.org) k dnešnímu datu stručně formulujeme nejdůležitější závěry pro praktickou potřebu naší veřejnosti.

  • V současné době neexistuje přesvědčivá evidence, že by vysoký krevní tlak sám o sobě představoval zvýšené riziko infekce COVID-19. S přibývajícím věkem však samozřejmě stoupá riziko vzniku hypertenze a dalších koincidujících kardiovaskulárních , plicních či jiných onemocnění. Pacienti s hypertenzí by měli nadále při současné pandemii dodržovat základní pravidla preventivních opatření.
  • Antihypertenzní farmakologická léčba včetně podávání látek typu ACE-inhibitorů a AT1-blokátorů (sartany) by měla býti u pacientů ve stabilizovaném stavu s potvrzenou infekcí COVID-19 nebo zvýšeným rizikem této infekce vedena dle současných mezinárodních či národních doporučení (citace níže) a neměla by být vysazována.
  • Současná data nepodporují rozdílné přístupy k podávání ACE-inhibitorů a AT1-blokátorů u pacientů s infekcí COVID-19. Není přesvědčivě doloženo, že by podávání některých z těchto látek zhoršovalo průběh infekce COVID-19.
  • V případě těžkých klinických projevů u nemocných s hypertenzí a infekcí COVID-19 je však vhodné individuálně posoudit další podávání či vysazení antihypertenzních léků včetně ACE-inhibitorů či AT1-blokátorů na základě klinického stavu.

Toto stanovisko zohledňuje dostupná data k 3.4.2020

Doporučení diagnostiky a léčby hypertenze:
1/Williams B, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. Journal of hypertension. 2018;36:1953-2041.

2/ Widimský J jr, et al. Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze - verze 2017. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Hypertenze a kardiovaskulární prevence , 2018, supplement , str. 1-22. 
 

Další novinky

strana:   1