Pracovní verze doporučení ČSH 2017 k dispozici


  Doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze ČSH 2017

Pracovní verzi nových doporučení ČSH 2017 jsou k dispozici na našich webových stránkách. Členové společnosti mohou do konce listopadu zasílat návrhy na jejich úpravu na e-mailovou adresu: seidlerovaji @ fnplzen.cz .
Finální tištěná podoba vyjde ve zvláštním čísle Hypertenze a kardiovaskulární prevence a bude k dispozici na našich webových stránkách ke konci roku 2017 nebo v lednu 2018.
Za mírné zdržení při uveřejnění na webových stránkách se omlouváme.

Pracovní verze doporučení ČSH 2017 - text.

Pracovní verze doporučení ČSH 2017 - tabulky.

Pracovní verze doporučení ČSH 2017 - obrázky.

 

 

 

Další novinky

strana:   1