Excellence centres

Hypertension Excellence Centre je prestižní ocenění, které uděluje výbor Evropské společnosti pro hypertenzi. Pracoviště s tímto označením poskytují nejvyšší hospitalizační i ambulantní péči o pacienty s arteriální hypertenzí.
Podmínky pro udělení tohoto ocenění naleznete na stránkách ESH.

Excellence centres v České republice

Brno

 • Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  Adresa : Interní kardiologická klinika FN Brno Bohunice
  Jihlavská 20, 625 00 Brno
  Telefon: +420 532 23 3171
  E-mail: jspinar @ fnbrno.cz
 • Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  Adresa : II. Interní klinika, FN Svaté Anny
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Telefon: +420 543 18 2279, +420 543 18 2252
  E-mail: miroslav.soucek @ fnusa.cz

Hradec Králové

 • Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
  Oddělení preventivní kardiologie
  Adresa: I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
  Telefon: +420 495 83 2652
  E-mail: ceral.jiri @ fnhk.cz

Olomouc

 • Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
  Centrum pro hypertenzi
  Adresa: I. Interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP
  I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
  Telefon: +420 588 44 2682
  E-mail: hypertenze @ centrum.cz

Plzeň

 • Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  Centrum pro výzkum a léčbu arteriální hypertenze LF a FN Plzeň
  Adresa: II. Interní klinika LF a FN v Plzni
  E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
  Telefon: +420 377 40 2796
  E-mail: filipovsky @ fnplzen.cz

Praha

 • Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
  Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze VFN a 1. LF UK
  Adresa : III. Interní klinika VFN
  U nemocnice 2, 128 08 Praha
  Telefon: +420 224 962 945
  E-mail: jwidi @ lf1.cuni.cz
 • Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
  Centrum Preventivní kardiologie IKEM a Centrum Kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
  Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
  Telefon: +420 261 083 694
  E-mail: renata.cifkova @ ftn.cz