Členství

Výhody členství

Konference pořádané ČSH

Každý člen má nárok na slevněné registrační poplatky na konferencích pořádaných ČSH.

Možnost prezentovat svoje výsledky.

Udělování ceny ČSH

Každý člen mladší 40 let se může ucházet o udělení ceny za výjimečnou publikovanou práci v oblasti arteriální hypertenze.

Výukové aktivity

Každý člen může zažádat o účast na jedné z výukových aktivit pořádané Evropskou hypertenzní společností (ESH).

 • Summer school Evropské společnosti pro hypertenzi. Každý rok může výbor ČSH nominovat 1-2 účastníky. Žádosti o účast je nutné zaslat na adresu přesedy společnosti nebo prof. Cífkové do konce každého roku. Žádost bude projednána na schůzi společnosti konané v lednu. ČSH hradí účastníkům náklady na cestu. ESH hradí náklady za ubytování a stravu.
  Podrobnější informace o této akci naleznete na stránkách ESH. Příští letní škola hypertenze se koná ve Snagov u Bukurešti (Rumunsko) v roce 2017.
  Seznam účasníků za ČSH v letech 2011-2013.
 • Advanced Course on Hypertension – každý rok je možno nominovat 1- 2 účastníky. Žádosti o účast je nutné zaslat na adresu předsedy ČSH nebo prof. Cífkové do konce září. Žádost bude projednána na schůzi společnosti konané v říjnu. ČSH hradí účastníkům náklady na cestu a ubytování.
  Podrobnější informace naleznete na stránkách ESH.
  Seznam účastníků za ČSH v letech 2011-2013.

Přihláška za člena České společnosti pro hypertenzi

 • Pro přihlášení do České společnosti pro hypertenzi potřebujeme znát tyto údaje:
Jméno: *
Příjmení: *
Titul:
 • Adresa pro korespondeci
Ulice: *
Město: *
PSČ: *
E-mail: *
 • Adresa zaměstnavatele
Zaměstnavatel: *
Ulice: *
Město: *
PSČ: *
Telefon do zam.: *
Fax do zam.:

Rok promoce: *
Atestační obor: *
Rok atestace: *
 
  * hvězdičkou označená pole jsou povinná

Aktualizace kontaktních údajů

Změnu kontaktních údajů, prosím, zasílejte emailem nebo poštou na adresu sekretaritátu ČSH.

Členské příspěvky

 • Výše ročního členského příspěvku činí 300 Kč. Platbu prosím proveďte nejlépe do konce května příslušného roku.
 • Úhradu proveďte bankovním převodem na níže uvedené konto. Můžete také využít platbu v hotovosti u stánku naší společnosti na sympoziu Arteriální hypertenze, Novoměstská radnice, Praha nebo každoroční podzimní konferenci naší společnosti.
 • Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo, které vám sdělíme na požádání po telefonu (+420 224 96 2921/2922) či e-mailu.
  Pozor: pokud zvolíte platbu složenkou na poště, nezapomeňte, prosím, vždy uvést Vaše členské číslo. V případě, že tak neučiníte, není možno Vaši platbu identifikovat.

Bankovní spojení

Majitel účtu: Česká společnosti pro hypertenzi, Vídeňská 800, 140 21 Praha 4
Číslo účtu: 136 081 276
Banka: 0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: členské číslo

Pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ17 0300 0000 0001 3608 1276
BIC: CEKOCZPP
Adresa: československá obchodní banka a.s., pobočka Jeruzalémská 3/962, 114 03 Praha