Cena ČSH

Sponzorem ceny je firma Servier.

Cena za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze

 • Výbor České společnosti pro hypertenzi se rozhodl každoročně vypisovat cenu za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze. Uchazeč musí být členem ČSH v době podání přihlášky a nesmí přesáhnout věkový limit 40 let.

  O udělení cen rozhoduje výbor ČSH. Uchazeči umístění na prvních třech místech jsou vyhlašováni na pravidelných výročních podzimních konferencích.

  Sponzorem cen za nejlepší publikované práce je firma Servier.
  Vítěz obdrží 40 000 Kč, druhý v pořadí 30 000 Kč a třetí 20 000 Kč.

  Vyhlásili jsme soutěž o cenu za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze v období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.

  Termín odeslání přihlášky je do 30. dubna 2019.

  Přihlášky spolu s kopií publikované práce posílejte na adresu předsedy ČSH:

  Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. 
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
  E-mail: jwidi @ lf1.cuni.cz

Výbor schválil pravidlo, podle kterého se vítězové (1. - 3. místo) této soutěže nebudou moci v následujícím roce znovu ucházet o cenu ČSH (analogie s ČKS).

 Vítězové za rok 2018

1. místo MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence FTN Praha
2. místo MUDr. Monika Kamasová
I. interní - kardiologická klinika FN Olomouc
3. místo Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

 

Vítěz za rok 2017

1. místo MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
IKEM, Praha

 2. a 3. místo nebylo tento rok uděleno, ostatní přihlášení nesplnili pravidla soutěže.
 

Vítězové za rok 2016

1. místo MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha
 
společné 2. - 3. místo Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Alena Krajčoviechová
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha

 

Vítězové za rok 2015

1. místo

MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
III. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

2. místo

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
I. Interní klinika FN Olomouc

společné 3. místo

Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

MUDr. Petr Kujal
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

 

 Vítězové za rok 2014

1. místo              MUDr. Peter Wohlfahrt
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, Praha
 
2. místo Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
II. interní klinika, LF a FN Plzeň
 
3. místo MUDr. Bronislav Štrauch, Ph.D.
III. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
 


Vítězové za rok 2013

1. místo MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
III. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
2. místo MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
III. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
3. místo MUDr. Zuzana Šomlóová, Ph.D.
III. Interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

 

Vítězové za rok 2012

1. místo MUDr. Petr Wohlfahrt
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, Praha
2. místo MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
I. Interní klinika, FN Olomouc
společné 3. místo

Mgr. Michal Behuliak
Fyziologický ústav akademie věd Praha

MUDr. Marian Felšöci
Interní-kardiologická klinika, FN Brno Bohunice

Vítězové za rok 2011

1.-2. místo MUDr. Ján Rosa, Ph.D
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
1.-2. místo Mgr. Mária Pintérová
Fyziologický ústav Akademie věd Praha
3. místo MUDr. Zuzana Šomlóová
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Vítězové za rok 2010

1. místo MVDr. Libor Kopkan, Ph.D
IKEM, Praha
2.-3. místo Mgr. Zuzana Husková, Ph.D.
IKEM, Praha
2.-3. místo MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Vítězové za rok 2009

1. místo MUDr. Jitka Seidlerová
II. Interní klinika LF UK, Plzeň
společné 2. místo

Doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.
III. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

3. místo Ing. Zdeňka Vaňourková, Ph.D.
IKEM, Praha

Vítězové za rok 2008

1. místo doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
IKEM, Praha
společné 2. místo

MVDr. Libor Kopkan
IKEM, Praha

MUDr. Jan Václavík
I. Interní klinika, FN Olomouc

3. místo Mgr. Silvia Lišková
Fyziologický ústav AV ČR, Praha