Cena ČSH

Sponzorem ceny je firma Servier.

Cena za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze

 • Výbor České společnosti pro hypertenzi se rozhodl každoročně vypisovat cenu za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze. Uchazeč musí být členem ČSH v době podání přihlášky a nesmí přesáhnout věkový limit 40 let.

  O udělení cen rozhoduje výbor ČSH. Uchazeči umístění na prvních třech místech jsou vyhlašováni na pravidelných výročních podzimních konferencích.

  Sponzorem cen za nejlepší publikované práce je firma Servier.
  Vítěz obdrží 40 000 Kč, druhý v pořadí 30 000 Kč a třetí 20 000 Kč.

  Vyhlásili jsme soutěž o cenu za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022. Práce může být publikována v elektronické nebo tištěné formě. 

  Termín odeslání přihlášky je do 30. dubna 2022.

  Přihlášky spolu s kopií publikované práce posílejte na adresu předsedy ČSH:

  Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. 
  III. interní klinika VFN a 1. LF UK
  U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
  E-mail: jwidi @ lf1.cuni.cz

Výbor schválil pravidlo, podle kterého se vítězové (1. - 3. místo) této soutěže nebudou moci v následujícím roce znovu ucházet o cenu ČSH (analogie s ČKS).

Vítězové za rok 2020

1. místo MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D.
Centrum Kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha
2. místo MUDr. Julius Gelžinský
II. interní klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň
3. místo MUDr. Petr Kala
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha
a Kardiologické oddělení Fakultní nemocnice Motol, Praha

 Vítězové za rok 2018

1. místo MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence FTN Praha
2. místo MUDr. Monika Kamasová
I. interní - kardiologická klinika FN Olomouc
3. místo Bc. Alexandra Sporková, Ph.D.
Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha

 

Vítěz za rok 2017

1. místo MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
IKEM, Praha

 2. a 3. místo nebylo tento rok uděleno, ostatní přihlášení nesplnili pravidla soutěže.
 

Vítězové za rok 2016

1. místo MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha
 
společné 2. - 3. místo Mgr. Michal Behuliak, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Alena Krajčoviechová
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a TN Praha