Archiv časopisu

Archiv časopisu

Tiráž

Redakce:
Šéfredaktoři:
prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Zástupce šéfredaktora:
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Redakční rada:
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Poradní sbor redakční rady:
doc. MUDr. Jiří Ceral, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, CSc.
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc.
doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
prof. MUDr. Jiří Widimský sr, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.